SERVICII ÎN CONSTRUCŢII >> Construcţii de la A la Z

Construcţii de la sol pînă la cheie


Personalul calificat al companiei de construcții “ Element Construct ” SRL oferă servicii licențiate ce vizează următoarele tipuri de lucrări:
     - Terasamente şi lucrări de teren
     - Lucrări de terasiere
     - Consolidarea şi compactarea terenurilor.
     - Executarea construcțiilor
     - Fundații
     - Construcții din zidărie
     - Clădiri şi edificii din elemente prefabricate din beton şi beton armat
     - Clădiri şi edificii din beton armat prefabricat-monolit
     - Construcții metalice portante la obiective
     - Galerii şi estacade metalice
     - Construcții din lemn
     - Consolidarea structurilor portante.
     - Lucrări de protecție a construcțiilor şi utilajelor
     - Învelitori şi şarpante, izolații hidrofuge
     - Izolații termice
     - Izolații anticorozive.
     - Lucrări de finisare a construcțiilor
     - Tencuieli, placaje exterioare şi interioare
     - Pardoseli
     - Produse de tîmplărie
     - Profile şi ornamente decorative
     - Instalații şi rețele interioare
     - Instalații şi rețele de alimentare cu energie electrică
     - Lucrări de amenajare a teritoriului.